Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Το www.korinis.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων μέσω του Διαδικτύου της ελληνικής  εταιρείας ΚΟΡΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, που εδρεύει στη Θέση Γερμανικά ,Ασπρόπυργος Αττικής, στην Ελλάδα (ΑΦΜ:059964133 / Δ.Ο.Υ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ). Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος τηςεταιρείαςΚΟΡΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ , που βρίσκεται στην διεύθυνση www.korinis.gr.Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η τυχόν συναλλαγή σας μαζί μας μέσω της ανωτέρω ιστοσελίδα www.korinis.gr διέπεται από τους παρακάτω όρους και η συναλλαγή σας μαζί μας συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις πώλησης και παράδοσης για παραδόσεις και υπηρεσίες της εταιρίας  Γιάννης Κορίνης  όταν ο επιχειρηματικός εταίρος είναι μια επιχείρηση (B2B)
Ισχύει στις 01.08.2018.

1.Πεδίο εφαρμογής
1.1. Οι πωλήσεις, οι παραδόσεις και οι υπηρεσίες της εταιρίας  Γιάννης Κορίνης  στο πλαίσιο των πωλήσεων μέσω αλληλογραφίας και μέσω διαδικτύου πραγματοποιούνται αποκλειστικά στη βιομηχανία, το εμπόριο, τη βιοτεχνία και τα ανεξάρτητα επαγγέλματα, καθώς και στη δημόσια διοίκηση για χρήση σε ανεξάρτητους επαγγελματίες και εμπορική δραστηριότητα, σύμφωνα με τους ακόλουθους γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης , τους οποίους θεωρείτε ότι αποδέχονται όταν πραγματοποιείτε μια παραγγελία ή αποδέχεστε παράδοση.

1.2 Αυτοί οι όροι παράδοσης είναι οι μόνοι που ισχύουν. Δεν ισχύουν διαφοροποιημένοι, αντιφατικοί ή συμπληρωματικοί όροι και προϋποθέσεις.

1.3Συμπληρωματικές συμφωνίες, επιφυλάξεις και τροποποιήσεις στη σύμβαση ή στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις (GTC) ισχύουν μόνο αν η εταιρία  Γιάννης Κορίνης   το επιβεβαιώσει εγγράφως.

2. Σύναψη της σύμβασης
2.1. Οι προσφορές που γίνονται από την η εταιρία  Γιάννης Κορίνης  , σε οποιαδήποτε μορφή (κατάλογοι, φυλλάδια, ιστοσελίδες, τιμοκαταλόγους κ.λπ.), υπόκεινται σε επιβεβαίωση, εκτός αν υποδεικνύουμε μια περίοδο κατά την οποία είναι δεσμευτικές για εμάς. Όταν παραγγέλλετε τα αγαθά, δεσμεύεστε να αγοράσετε τα αγαθά στην καθορισμένη τιμή. Μια σύμβαση, ανεξάρτητα από το ποιος ξεκίνησε, υπάρχει μόνο από τη στιγμή που η παραγγελία σας γίνει αποδεκτή γραπτώς από την η εταιρία  Γιάννης Κορίνης  , συμπληρωμένη από αυτά τα GTC, εκτός αν δεν υπάρχει γραπτή επιβεβαίωση της παραγγελίας, οπότε η σύμβαση θα υπάρχει από την την ώρα της εκτέλεσης της παραχώρησης ή της παράδοσης, όπου το δελτίο παράδοσης ή / και το τιμολόγιο για τα εμπορεύματα χρησιμεύουν ως γραπτή επιβεβαίωση της παραγγελίας.

2.2. Μπορείτε να κάνετε την παραγγελία σας τηλεφωνικά, μέσω του διαδικτύου, με φαξ ή με επιστολή.
 2.3. Οι πληροφορίες που παρέχει η εταιρία  Γιάννης Κορίνης   στον κατάλογο ταχυδρομικών παραγγελιών, φυλλάδια, εγχειρίδια τιμολόγησης, άλλα έγγραφα και στον ιστότοπο - όπως οι περιγραφές, οι διαστάσεις, τα βάρη και οι εικόνες - χρησιμεύουν μόνο για τον προσδιορισμό των αγαθών και αποτελούν μόνο προσεγγίσεις που δεν αποτελούν προδιαγραφές ποιότητας , εκτός εάν έχουν ρητώς καθοριστεί εγγράφως ως δεσμευτικοί. Η ποιότητα, η καταλληλότητα, η επιλεξιμότητα και η λειτουργία, καθώς και ο σκοπός χρήσης των προϊόντων μας καθορίζονται μόνο από τις πληροφορίες και τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται σαφώς ως τέτοιες. Δημόσιες δηλώσεις, προωθήσεις ή διαφημίσεις από εμάς ή από τρίτους δεν συνιστούν ποιοτικές προδιαγραφές των προϊόντων. Η απώλεια βάρους λόγω φυσικής εξάτμισης, αποθήκευσης ή παρόμοιου δεν μπορεί να αποκλειστεί και η εταιρία  Γιάννης Κορίνης   δεν αποδέχεται ευθύνη.

2.4. Οι εγγυήσεις ως προς την ποιότητα ή την ανθεκτικότητα των προϊόντων μας πρέπει να αναφέρονται ρητώς στην επιβεβαίωση της παραγγελίας.
 
2.5. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε την παράδοση των εμπορευμάτων στους συνήθεις όγκους συναλλαγών.
 
2.6. Μπορεί να υπάρξουν διαφορές στο φάσμα και τις τιμές μεταξύ του καταλόγου και της ηλεκτρονικής υπηρεσίας. Οι πελάτες που παραγγέλλουν από τον κατάλογο δεν έχουν δικαίωμα να επικαλούνται άλλους όρους στο διαδίκτυο και αντίστροφα. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τις τιμές.
 
2.7. Είστε υποχρεωμένοι να ενημερώσετε αμέσως την εταιρία  Γιάννης Κορίνης    για τυχόν αλλαγή ονόματος ή εταιρείας, νομική μορφή, τοποθεσία και εταιρική διεύθυνση, διεύθυνση τιμολογίου, τραπεζικά στοιχεία ή τρόπο πληρωμής, στην γραπτή τηλεφωνική γραμμή 0302102223863 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@korinis.gr.

3. Χρόνοι παράδοσης και προθεσμίες, μεταφορά κινδύνου.
3.1. Οι χρόνοι παράδοσης και οι προθεσμίες είναι δεσμευτικές μόνον εφόσον έχουν επιβεβαιωθεί γραπτώς από εμάς. Τα αγαθά θα παραδοθούν μόνο μετά την ενημέρωσή σας καθώς ο συνεργάτης μας έχει ελεγχθεί και εγκριθεί και διατηρούμε το δικαίωμα να υπαναχωρήσουμε από τη σύμβαση που συμφωνήθηκε όπως ορίζεται στο σημείο 2, εάν δεν έχουν εγκριθεί. Θα σας ενημερώσουμε σε αυτή την εκδήλωση τηλεφωνικά, με email, fax ή επιστολή. Η παράδοσή μας γίνεται καθυστέρηση μετά τη λήξη μιας επέκτασης που καθορίζετε. Οι χρόνοι παράδοσης αρχίζουν μόνο μετά την παραλαβή οποιασδήποτε συμφωνημένης πληρωμής ή όταν έχουν διευκρινιστεί όλες οι λεπτομέρειες της παραγγελίας. Αυτά παρατείνονται για κάθε περίοδο που ο επιχειρηματικός εταίρος καθυστερεί να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις του, είτε σε σχέση με την τρέχουσα εντολή είτε για άλλες συμβάσεις.

3.2. Ο χρόνος παράδοσης επεκτείνεται κατάλληλα, ακόμη και σε περίπτωση καθυστέρησης, σε περίπτωση ανωτέρας βίας και τυχόν εμποδίων που προκύπτουν μετά τη σύναψη της σύμβασης και τα οποία δεν αποτελούν ευθύνη της εταιρίας  Γιάννης Κορίνης  , όπως λειτουργικές διακοπές, απεργίες, αποκλεισμοί, επίσημες ενέργειες , διαταραχές στην εργασία για πολιτικούς ή εμπορικούς λόγους, ελλείψεις, δυσκολίες στον ενεργειακό εφοδιασμό, καθυστερήσεις στις μεταφορές, διαταραχές της κυκλοφορίας, τεχνικές δυσκολίες σχετικά με τον τύπο της παραγγελίας που καθιστούν αδύνατη ή παράλογη την παράδοσή της · δεν ασκεί επιρροή στο πλαίσιο αυτό αν οι παράγοντες αυτοί προκύπτουν στην της εταιρίας  Γιάννης Κορίνης  , στους υπεργολάβους της ή στις επιχειρήσεις τρίτων στις οποίες εξαρτάται η της εταιρίας  Γιάννης Κορίνης  . Η της εταιρίας  Γιάννης Κορίνης   θα ενημερώσει αμέσως τον επιχειρηματικό εταίρο για την έναρξη και το τέλος τέτοιων εμποδίων. Ο συνεργάτης μπορεί, το νωρίτερο δύο (2) εβδομάδες μετά την εμφάνιση τέτοιων περιπτώσεων, να απαιτήσει από την της εταιρίας  Γιάννης Κορίνης   να δηλώσει εάν αποσύρεται από τη σύμβαση ή παραδίδει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Δεν μπορεί να ζητηθεί αποζημίωση κατά της της εταιρίας  Γιάννης Κορίνης   στις περιπτώσεις αυτές, ακόμη και όταν η της εταιρίας  Γιάννης Κορίνης   αποσύρεται από τη σύμβαση χωρίς να της ζητηθεί από τον επιχειρηματικό εταίρο, όπως το της εταιρίας  Γιάννης Κορίνης   δικαιούται σε τέτοιες περιπτώσεις.

3.3. Η παράδοση πραγματοποιείται από εταιρεία ταχυμεταφορών στη διεύθυνση παράδοσης που αναφέρεται στην παραγγελία σας. Αν ο courier δεν μπορέσει να σας βρει στην πρώτη προσπάθεια παράδοσης, θα παραμείνει μια σημείωση με την ένδειξη της ώρας κατά την οποία θα γίνει προσπάθεια παράδοσης. Αν δεν μπορείτε να βρείτε κανείς στη δεύτερη προσπάθεια, σας ζητείται εντός 5 ημερών να συμφωνήσετε χρόνο παράδοσης με την εταιρεία ταχυμεταφορών.
 
3.4. Διατηρούμε το δικαίωμα να παραδώσουμε μερικές παραγγελίες αν υπάρχει εύλογη αιτία.
 
3.5. Ο κίνδυνος μεταφέρεται σε εσάς κατά την παράδοση των αγαθών. Εάν η παράδοση καθυστερήσει για λόγους που οφείλονται σε εσάς, η μεταφορά κινδύνου πραγματοποιείται κατά την πρώτη απόπειρα παράδοσης.

3.6. Για παραδόσεις ανά παλέτα, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τη διάθεσή της. Οι παλέτες μονής κατεύθυνσης πρέπει να διαθέτουν άδεια σύμφωνα με τους κανονισμούς συσκευασίας.
 
3.7. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας της υπηρεσίας που ορίζεται στη σύμβαση, η εταιρία  Γιάννης Κορίνης  διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει αγαθά ισοδύναμης ποιότητας και τιμής. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, η εταιρία  Γιάννης Κορίνης  δικαιούται να διαλύσει τη σύμβαση και δεν υποχρεούται να παραδώσει τη συμφωνημένη ή υποσχεθείσα υπηρεσία. Η εταιρία  Γιάννης Κορίνης δεσμεύεται να ενημερώσει αμέσως τον επιχειρηματικό εταίρο εάν προκύψει έλλειψη διαθεσιμότητας.
 
3.8. Ο επιχειρηματικός μας συνεργάτης μπορεί να αποσύρει τη σύμβαση μόνο εάν έχει προβλέψει εύλογη παράταση σε περίπτωση καθυστερημένης παράδοσης, η παράταση αυτή πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδες και εάν η εταιρία  Γιάννης Κορίνης  δεν τηρήσει τη νέα προθεσμία.
 
3.9. Ακόμη και αν ο επιχειρηματικός εταίρος δικαιούται να αποσυρθεί, η εταιρία  Γιάννης Κορίνης  δεν υπόκειται σε αποζημίωση για καθυστερημένη παράδοση, εκτός αν η εταιρία  Γιάννης Κορίνης  έχει συμπεριφερθεί τουλάχιστον με βαριά αμέλεια ή σε περίπτωση σωματικής βλάβης.
 
3.10. Εάν η εταιρία  Γιάννης Κορίνης  έχει κληθεί να κανονίσει την παράδοση ή την αποστολή, η επιλογή των μέσων και της οδού παράδοσης είναι θέμα που αποφασίζει η εταιρία  Γιάννης Κορίνης .
 
3.11. Ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στον επιχειρηματικό εταίρο κατά την παράδοση των αγαθών. Εάν η παράδοση πραγματοποιείται με τα δικά μας οχήματα ή τα οχήματα που μισθώνονται από εμάς, ο κίνδυνος περνάει το αργότερο όταν τα εμπορεύματα τίθενται στη διάθεση του παραλήπτη στο συμφωνημένο σημείο μεταφοράς. Εάν η τοποθεσία αυτή δεν είναι προσπελάσιμη, ο κίνδυνος μεταφέρεται στην πλησιέστερη τοποθεσία στην οποία είναι δυνατή η απρόσκοπτη πρόσβαση και έξοδος. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, και συγκεκριμένα η παράδοση μέσω ταχυμεταφορών, μεταφορικών εταιρειών, σιδηροδρόμων κ.λπ., ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στον επιχειρηματικό εταίρο κατόπιν παράδοσης στον courier κ.λπ., ακόμη και αν η παράδοση είναι μερική ή προπληρωμένη.
Εάν η παράδοση γίνει δεκτή από τον courier κ.λπ. χωρίς καταγγελία, αυτό θεωρείται ως απόδειξη της ικανοποιητικής κατάστασης της συσκευασίας και της ορθής αποστολής, εκτός εάν ο εμπορικός εταίρος μπορεί να αποδείξει ότι η συσκευασία ήταν ελαττωματική κατά την αποστολή της αποστολής ή η αποστολή ήταν δεν εκτελούνται σωστά.
 
3.12. Η εκφόρτωση είναι αποκλειστική ευθύνη του επιχειρηματικού εταίρου, ο οποίος πρέπει να παρέχει κατάλληλες εγκαταστάσεις εκφόρτωσης και να διαθέτει το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό. Εάν ο επιχειρηματικός εταίρος παρόλα αυτά ζητήσει βοήθεια κατά την εκφόρτωση ή περαιτέρω μεταφορά ή διάθεση, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να βοηθήσουμε και θα επιβαρυνθεί με πρόσθετη χρέωση εάν να το κάνεις. Η βοήθεια αυτή δεν συνεπάγεται πρόσθετη ευθύνη ή ανάληψη κινδύνου και δεν μεταβάλλει τη μεταφορά κινδύνου με οποιονδήποτε τρόπο. Αυτό ισχύει και αν η συμφωνία είναι δωρεάν.
 
3.13. Η συσκευασία, η φύση της οποίας αποφασίζεται από εμάς, και άλλα εξαρτήματα μεταφοράς (δοχεία πολλαπλής χρήσης, παλέτες ματιών, κλπ.) Παραμένουν στην ιδιοκτησία μας. Ο επιχειρηματικός εταίρος υποχρεούται να οργανώσει την άμεση εκφόρτωση και επιστροφή. Αυτό δεν ισχύει για συσκευασίες μιας χρήσης, οι οποίες γίνονται ιδιοκτησία του επιχειρηματικού εταίρου και δεν θα επιστραφούν.
 
3.14. Εάν ο επιχειρηματικός εταίρος καθυστερήσει στην αποδοχή της παράδοσης, η μεταφορά του κινδύνου πραγματοποιείται το αργότερο κατά την έναρξη της καθυστέρησης, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται τα εμπορεύματα εκείνη την χρονική στιγμή.

4. Τιμές, όροι πληρωμής
4.1. Όλες οι τιμές είναι καθαρές (χωρίς ΦΠΑ) και εμφανίζονται σε Ευρώ για εξαγωγή και με ΦΠΑ για την εγχώρια  αγορά. Οι τιμές ορίζονται ως η τρέχουσα αξία των αγαθών χωρίς πρόσθετες υπηρεσίες από τον πελάτη. Είναι εκ του παράδοσης  ή εκ του αποθέματος, με το κόστος αποστολής, προσωρινής αποθήκευσης κ.λπ. να προστεθεί. Θα προστεθεί επίσης το νόμιμο ποσό του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.
 
4.2. Θα λάβετε ένα τιμολόγιο μαζί με (μερικές φορές ξεχωριστά από) τα εμπορεύματα για τα παραδοθέντα εμπορεύματα και συμπεριλαμβανομένων τυχόν εφαρμοστέων τελών αποστολής ή COD. Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε διαφορετικό τρόπο πληρωμής από αυτό που προτείνετε. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα σε ορισμένες περιπτώσεις να παραδίδουμε μόνο έναντι προπληρωμής ή πληρωμής κατά την παράδοση. Θα ενημερωθείτε έγκαιρα αν συμβαίνει αυτό. Όλες οι αξιώσεις καθίστανται απαιτητές κατά την παράδοση των αγαθών.
 
4.3. Η πληρωμή θα πρέπει να γίνει αμέσως μόλις παραληφθεί το τιμολόγιο, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά και ισχύει μόνο όταν η εταιρία  Γιάννης Κορίνης έχει οριστικά την πληρωμή στη διάθεσή της και στο συμφωνημένο νόμισμα. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, η πληρωμή γίνεται σε ευρώ. Οι πληρωμές πρέπει να είναι δωρεάν για τον παραλήπτη και οι τυχόν χρεώσεις που προκύπτουν πρέπει να επιστραφούν κατόπιν αιτήματος.

4.4. Έχουμε δικαίωμα να χρεώνουμε δέκα (10,00) ευρώ για κάθε υπενθύμιση που αποστέλλεται μετά από οποιαδήποτε καθυστέρηση πληρωμής. Για κάθε άρνηση πληρωμής, η η εταιρία  Γιάννης Κορίνης δικαιούται επίσης να χρεώσει πέντε (5,00) ευρώ για το χρεωστικό σημείωμα επιστροφής, εκτός εάν η άρνηση πληρωμής δεν ήταν δική σας ευθύνη.

4.5. Κατά την περίοδο οποιασδήποτε καθυστέρησης πληρωμής, θα έχετε τόκους 10 % πάνω από το βασικό επιτόκιο. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποδείξουμε τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από καθυστέρηση και να τους χρεώσουμε επίσης.
 

4.6. Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η πληρωμή, τα αγαθά παραμένουν στην ιδιοκτησία μας. Είστε υποχρεωμένοι να μας ενημερώσετε αμέσως με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες σε περίπτωση ξεσπάσματος ή άλλων νομικών βλαβών, για να μπορέσουμε να λάβουμε όλα τα νομικά μέτρα εναντίον τους. Εάν δεν εκπληρώσετε τις δεσμεύσεις σας από την παρούσα σύμβαση ή άλλες συμβάσεις μαζί μας ή εάν λάβουμε γνώση γεγονότων που μειώνουν την πιστοληπτική σας ικανότητα, μπορούμε να αποσύρουμε τη σύμβαση. Σε αυτή την περίπτωση, το δικαίωμά σας να διατηρήσετε τυχόν παραληφθέντα αγαθά είναι άκυρο και μπορούμε να απαιτήσουμε την επιστροφή τους.
 

Έχουμε το δικαίωμα να εισάγουμε την επιχειρηματική σας περιουσία στο κανονικό ωράριο εργασίας και να παραλάβουμε αυτά τα δεσμευμένα αγαθά στην κατοχή μας και να τα διαθέσουμε στην καλύτερη δυνατή τιμή με την πώληση στην ελεύθερη αγορά ή με πλειστηριασμό, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πληρωμή ή άλλες δεσμεύσεις από μέρους σας . Θα υπολογίζουμε τα έσοδα από την πώληση μετά την αφαίρεση των εξόδων από τις εισπρακτέες απαιτήσεις μας. θα σας πληρώσουμε οποιοδήποτε πλεόνασμα.
 

4.7. Οι πληρωμές αντιστάθμισης πιστώνονται μόνο σε εσάς αν οι ανταγω- νισμοί σας καθορίζονται από νομική διαδικασία, μη αμφισβητηθείσα ή αναγνωρισμένη από την η  εταιρία  Γιάννης Κορίνης. Δικαιούστε μόνο να ασκήσετε δικαίωμα παρακράτησης, στο μέτρο που επιτρέπεται, εάν η ανταγωγή σας βασίζεται στην ίδια μεμονωμένη συμβατική σχέση.

 

4.8. Οι πληρωμές μερίσματος μπορούν να ζητηθούν σε κατάλληλο μέτρο για τις παραδόσεις που πραγματοποιούνται ή κατέχονται σε απόθεμα. Οι παραδόσεις μερών, οι οποίες επιτρέπονται σε εύλογο βαθμό, θα τιμολογούνται άμεσα και θα πρέπει να καταβάλλονται ξεχωριστά.
 
4.9. Οι πληρωμές θα πιστώνονται πάντοτε σε σχέση με την παλαιότερη αξίωση και οποιαδήποτε άλλη προδιαγραφή από τον οφειλέτη είναι άκυρη και αναποτελεσματική. Οι συμφωνημένες εκπτώσεις χάνουν εάν η πληρωμή για το τιμολόγιο στην οποία εφαρμόζεται η έκπτωση δεν συνοδεύεται από πληρωμή για όλα τα προηγούμενα τιμολόγια.
 
4.10. Η αναπροσαρμογή των τιμολογίων με επιταγή ή συναλλαγματική ισοτιμία μπορεί να γίνει προσωρινά αποδεκτή. Η προσαρμογή από μια συναλλαγματική ισοτιμία απαιτεί ειδική γραπτή συμφωνία. Ο επιχειρηματικός εταίρος είναι υπεύθυνος για τα έξοδα. Η αποδοχή μιας συναλλαγής δεν συνεπάγεται αναβολή. Μια συναλλαγή μπορεί να επιστραφεί ανά πάσα στιγμή μέχρι τη λήξη χωρίς να εξηγηθεί και να απαιτηθεί πληρωμή σε μετρητά.

4.11. Μια αντισταθμιστική κατηγορία εναντίον των απαιτήσεών μας είναι επιτρεπτή μόνον αν είναι αδιαμφισβήτητη ή μέσω ανταπόδοσης που αποφασίζεται από το νόμο. Κανένα δικαίωμα διατήρησης δεν μπορεί να εφαρμοστεί από άλλες συναλλαγές στη συνεχιζόμενη επιχειρηματική σχέση. Το δικαίωμα παρακράτησης εξαιρείται επίσης εάν ο επιχειρηματικός εταίρος γνώριζε την έλλειψη ή άλλη αιτία καταγγελίας κατά τη στιγμή της μεταφοράς κινδύνου και δεν διατηρεί αμέσως τα δικαιώματά του εγγράφως ή αν αγνοεί γι 'αυτό εξαιτίας βαριάς αμέλειας, καθώς η εταιρία  Γιάννης Κορίνης  ενήργησε κακόπιστα ή έχει παράσχει εγγύηση για την κατάσταση των εμπορευμάτων. Η παραίτηση από αξιώσεις απαιτεί γραπτή συγκατάθεσή μας και δεν μας δεσμεύει με άλλο τρόπο.
 

4.12. Εάν δεν έχει συμφωνηθεί κάποια συγκεκριμένη αμοιβή, θεωρείται ότι συμφωνήθηκε με το κανονικό επιτόκιο που χρεώνει η  εταιρία  Γιάννης Κορίνης  την ημέρα της παράδοσης της υπηρεσίας.
 
4.13. Εάν, μετά τη σύναψη της σύμβασης, υπάρχουν ενδείξεις ότι ο επιχειρηματικός εταίρος μπορεί να πληρώσει ή να εκταμιεύσει άλλα καθήκοντα, π.χ. την καθυστέρηση πληρωμής (συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων που έχουν υποβληθεί σε προηγούμενες συμβάσεις, των επιστρεφόμενων επιταγών, των διαμαρτυριών, των αιτήσεων αφερεγγυότητας κ.λπ.), έχουμε δικαίωμα να ζητήσουμε προκαταβολή ή άλλη ασφάλεια κατά τη διακριτική ευχέρεια του επιχειρηματικού εταίρου εντός εύλογης προθεσμίας. Εάν λήξει η προθεσμία χωρίς αυτό να ικανοποιηθεί, μπορούμε να αποσύρουμε τη σύμβαση ή / και να ζητήσουμε αποζημίωση. Εάν η υπηρεσία παραδοθεί εν μέρει ή πλήρως, όλες οι αξιώσεις μας καθίστανται άμεσα οφειλόμενες, ακόμη και αν προηγουμένως έχουν αναβληθεί, κλπ.
 

4.14. Εάν αποχωρήσουμε από τη σύμβαση για λόγους που είναι υπεύθυνοι για τον επιχειρηματικό εταίρο, ιδίως υπό τους όρους του σημείου 4.13, δικαιούστε να ζητήσετε αποζημίωση 20% της συμφωνηθείσας τιμής, εκτός εάν ο επιχειρηματικός εταίρος αποδείξει ότι η πραγματική ζημία ήταν μικρότερη . Το δικαίωμά μας να ζητήσουμε αποζημίωση για τυχόν μεγαλύτερες ζημιές δεν επηρεάζεται.

5. Δηλώσεις ελαττωμάτων, καθήκοντα επιθεώρησης
5.1. Οι ειδοποιήσεις για ελαττώματα απαιτούν να ελέγξετε αμέσως τα προϊόντα μετά την παράδοση και να μας ενημερώσετε για ελαττώματα αμέσως και το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά την παράδοση. Τα ελαττώματα που δεν είναι άμεσα εμφανή πρέπει να αναφέρονται μόλις διαπιστωθούν και, εν πάση περιπτώσει, πριν από την πώληση ή τη μεταποίηση των εμπορευμάτων.

5.2. Εάν τα εμπορεύματα είναι ελαττωματικά, έχουμε το δικαίωμα, κατά την κρίση μας, να αποκαταστήσουμε το ελάττωμα χωρίς κόστος για εσάς ή να παραδώσουμε αντικατάσταση χωρίς ελαττώματα.
 

5.3. Εάν η επισκευή ή η αντικατάσταση αποτύχει σοβαρά και οριστικά λόγω δυσανάλογου κόστους ή άλλων λόγων, εάν η επισκευή ή η αντικατάσταση αποτύχει ή είναι απαράδεκτη για εσάς ή εάν ισχύουν άλλοι ειδικοί όροι που δικαιολογούν άμεση διαπίστωση διαφορετική από τα δικαιώματα που περιγράφονται στο σημείο 5.2, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα και των δύο πλευρών, τότε μπορείτε να επιλέξετε σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς είτε να αποσύρετε από τη σύμβαση στην οποία σχετίζεται το ελαττωματικό στοιχείο είτε να μειώσετε την τιμή αγοράς. Εάν η συμβατική παράβαση είναι ήσσονος σημασίας, ειδικά σε περίπτωση ελαφρών ελαττωμάτων, δεν έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε. Εάν επιλέξετε μείωση των τιμών μετά από αδυναμία ικανοποίησης μιας παράδοσης, τα αγαθά παραμένουν στην κατοχή σας, αν αυτό μπορεί ευλόγως να γίνει αποδεκτό. Το δικαίωμα αποζημίωσης περιορίζεται στη διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της αξίας των ελαττωματικών αγαθών.
 
5.4. Η εταιρία  Γιάννης Κορίνης   δεν φέρει καμία ευθύνη για ελαττώματα τα οποία προκύπτουν λόγω ακατάλληλης, ακατάλληλης ή ελαττωματικής αποθήκευσης, χρήσης ή χειρισμού από εσάς ή που προκύπτουν από κανονική φθορά, εάν η  εταιρία  Γιάννης Κορίνης   δεν φέρει ευθύνη για τη ζημιά.
 
5.5. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ή δικαίωμα ανταλλαγής για δώρα μάρκετινγκ και δωρεάν συμπληρωματικά δώρα.
 

5.6. Εάν εντοπιστεί κάποιο ελάττωμα, ο επιχειρηματικός εταίρος εξακολουθεί να υποχρεούται να αποδεχθεί τα εμπορεύματα και να τα αποθηκεύσει κατάλληλα. Πρέπει να δοθεί στην η  εταιρία  Γιάννης Κορίνης   την ευκαιρία να επιθεωρήσει το εικαζόμενο ελάττωμα προτού τα προϊόντα παραχωρηθούν, υποστούν επεξεργασία, καταστραφούν κ.λπ. · διαφορετικά, τα δικαιώματα του επιχειρηματικού εταίρου καταπίπτουν.
 

5.7. Οι διαφορές στο μέτρο, το περιεχόμενο, το μέγεθος, το βάρος και οι χρωματικοί ήχοι κανονικοί σε αυτόν τον τομέα των επιχειρήσεων δεν είναι ελαττώματα. Οι απαιτήσεις εναντίον της  εταιρίας  Γιάννης Κορίνης   των αντιπροσώπων μας αποκλείονται, και συγκεκριμένα οι απαιτήσεις αποζημίωσης συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης, ανεξαρτήτως νομικής βάσης, εκτός εάν η εταιρία  Γιάννης Κορίνης  υποχρεούνται υποχρεωτικά για άλλους λόγους, όπως ο νόμος περί ευθύνης για τα προϊόντα.
 

5.8. Η πληρωμή του τιμολογίου θεωρείται ότι επιβεβαιώνει την ορθή παραλαβή των αγαθών ως προς την κατάσταση και την ποσότητα. Η η  εταιρία  Γιάννης Κορίνης   δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για το αν τα αγαθά που αγοράστηκαν είναι κατάλληλα για τους σκοπούς που προβλέπει ο αγοραστής.
 
5.9. Τα εμπορεύματα που εισάγονται από άλλες χώρες της ΕΕ επιθεωρούνται από την η  εταιρία  Γιάννης Κορίνης   μόνο με τυχαία δείγματα στο βαθμό που είναι φυσιολογικό στον τομέα αυτό. Η προϋπόθεση και η επισήμανση των εμπορευμάτων σύμφωνα με τους νόμους για τα πρότυπα τροφίμων λαμβάνονται υπόψη και ελέγχονται ειδικά εάν υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι υποψίας. Συνεπώς, η η  εταιρία  Γιάννης Κορίνης   δεν φέρει καμία ευθύνη γι 'αυτό. Οι έρευνες σχετικά με τις καταγγελίες σχετικά με τα πρότυπα τροφίμων θα πρέπει να απευθύνονται στους υποψήφιους προμηθευτές της η  εταιρία  Γιάννης Κορίνης  .
 
5.10. Δεν υπάρχει δικαίωμα προσφυγής κατά της η  εταιρία  Γιάννης Κορίνης   ως εγγύηση κατά των απαιτήσεων ενός καταναλωτή, ακόμη και εντός της αλυσίδας διανομής.

6. Ευθύνη
6.1. Είμαστε υπεύθυνοι μόνο σε περιπτώσεις σκόπιμης ή βαριάς αμέλειας. Εάν καταστεί υπεύθυνος λόγω βαριάς αμέλειας ή σκόπιμης παραβίασης της σύμβασης, η ευθύνη αποζημίωσης περιορίζεται στις προβλέψιμες ζημίες που συνήθως προκύπτουν.
 
6.2. Το σημείο 6.1 δεν ισχύει στην περίπτωση της υποχρεωτικής νομικής ευθύνης, ιδίως βάσει του νόμου περί ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων ή υπεύθυνης ευθύνης για ζημίες στη ζωή, το σώμα ή την υγεία ή εάν έχουμε χορηγήσει εγγύηση.
 
6.3. Απαιτείται να λάβετε όλα τα κατάλληλα μέτρα για να αποφύγετε και να ελαχιστοποιήσετε τις ζημιές.
 
6.4 Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για απώλεια χρόνου εργασίας ή / και πρόσθετων εξόδων για τους επιχειρηματικούς εταίρους σε περίπτωση εγγύησης ή μη τήρησης του χρόνου παράδοσης, αν η ευθύνη ανήκει σε τρίτο.

7. Δικαιώματα επιστροφής και ακύρωσης
7.1. Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα εμπορεύματα εντός πέντε (5) ημερών από τη σύναψη της σύμβασης (βλέπε σημεία 2.1 και 2.3), εφόσον τα εμπορεύματα δεν χρησιμοποιούνται, δεν είναι κατεστραμμένα και στην αρχική τους συσκευασία. Διάφοροι τύποι δοκιμών υπολογίζονται ως χρήση των προϊόντων και σε αυτές τις περιπτώσεις τα εμπορεύματα δεν μπορούν ούτε να επιστραφούν ούτε να ακυρωθούν. Θα χρεωθεί διοικητική δαπάνη πενήντα (50,00) ευρώ για την επιστροφή αγαθών χωρίς αντίστοιχο αριθμό επιστροφής εμπορευμάτων. Η επιστροφή των αγαθών θα γίνει αποδεκτή μόνον εάν έχει προηγουμένως κοινοποιηθεί η εταιρία  Γιάννης Κορίνης   . άλλες δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές και η εταιρία  Γιάννης Κορίνης    δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν έξοδα που θα υποστούν. Προκειμένου να ικανοποιηθεί το όριο των πέντε (5) ημερών (από την ημερομηνία του τιμολογίου), αρκεί να επικοινωνήσετε με την εταιρία  Γιάννης Κορίνης    πριν από την προθεσμία. Τυχόν πληρωμές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί θα πιστωθούν στον λογαριασμό σας επιχειρηματικού εταίρου αν γίνει δεκτή η επιστροφή, αφού αφαιρεθούν τα έξοδα ασφάλισης και παράδοσης. Αν τα αγαθά δεν έγιναν αποδεκτά κατά την επιστροφή, διατηρούμε το δικαίωμα να σας τιμολογήσουμε για τα έξοδα που προκύπτουν.
 

7.2. Αν τα κομμάτια μιας σειράς λείπουν, η εταιρία  Γιάννης Κορίνης    διατηρεί το δικαίωμα μόνο να πάρει ολόκληρο το σετ και να το πιστώσει. Δεν υπάρχει δικαίωμα για μερική αποζημίωση. Εάν επιστραφεί μόνο ένα μέρος του σετ, δεν υπάρχει δικαίωμα αποζημίωσης

 

8. Προστασία δεδομένων
8.1. Αντιμετωπίζουμε πάντα τα δεδομένα σας εμπιστευτικά. Στη συνέχεια, θα δείτε μια επισκόπηση του τρόπου χειρισμού των δεδομένων σας με την άδειά σας.
 

8.2. Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε με την παραγγελία σας θα αποθηκευτούν για το σκοπό της επεξεργασίας της παραγγελίας. Η αποθήκευση θα γίνει στην Ελλάδα. Με την παραγγελία σας, συμφωνείτε ότι ενδέχεται από καιρό σε καιρό να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να σας ενημερώσουμε για άλλα προϊόντα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Έχουμε επίσης το δικαίωμα να διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα για είσπραξη χρεών και να διατηρούμε το δικαίωμα να παρέχουμε πληροφορίες σε υπηρεσίες προστασίας των επιχειρήσεων, δικαστηρίων και αρμόδιων αρχών.
 

8.3. Κατά την επεξεργασία και μετάδοση των δεδομένων, τα ευαίσθητα δεδομένα σας θα χειρίζονται σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς. Μπορείτε να εμποδίσετε την περαιτέρω χρήση τους για σκοπούς μάρκετινγκ ανά πάσα στιγμή, ενημερώνοντας την εταιρία  Γιάννης Κορίνης     ή αποστέλλοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@korinis.gr
 
8.4. Μετά την παραλαβή της ένστασής σας ή την ανάκληση της άδειας, δεν θα χρησιμοποιούμε πλέον ούτε επεξεργαζόμαστε τα σχετικά δεδομένα για την αποστολή υλικού μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου μας, ούτε θα μεταβιβάσουμε τα δεδομένα σας για σκοπούς μάρκετινγκ.

9. Κρατήσεις τίτλων / τίτλων
9.1. Μέχρις ότου ικανοποιηθούν όλες οι αξιώσεις (συμπεριλαμβανομένων των ανοιχτών υπολοίπων σε τρεχούμενους λογαριασμούς) στις οποίες έχουμε ένα τρέχον ή μελλοντικό νόμιμο δικαίωμα έναντι του πελάτη ή της επιχείρησής του, θα διατηρήσουμε τον τίτλο όπως περιγράφεται στο σημείο 9.2 καθώς και τους ακόλουθους τίτλους. Μπορούμε, κατόπιν αιτήματος, να επιλέξουμε να τα απελευθερώσουμε εάν η ρευστοποιήσιμη αξία τους, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας διάταξης, είναι σταθερά πάνω από 20% πάνω από την αξία των απαιτήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, ορίζεται συνεπώς ως η αξία που υπερβαίνει το 120% του ανοικτού υπολοίπου για περισσότερο από 6 μήνες, ακόμη και μετά την αφαίρεση των τίτλων εκτός αυτής.
 

9.2. Τα αγαθά (αποκλειστικά αγαθά) παραμένουν στην ιδιοκτησία μας έως ότου ολοκληρωθεί η πληρωμή και πρέπει να επισημαίνονται και να αποθηκεύονται ξεχωριστά και να αντιμετωπίζονται με προσοχή από τον επιχειρηματικό εταίρο με δικά του έξοδα και κινδύνους.
 

9.3. Οι ληφθείσες πληρωμές θα πιστωθούν όπως περιγράφεται στο σημείο 4.9. Οι πληρωμές μερικώς για αγαθά που παραδίδονται δεν οδηγούν σε μερική μεταβίβαση τίτλου.