Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου:Προστασία δεδομένων
8.1. Αντιμετωπίζουμε πάντα τα δεδομένα σας εμπιστευτικά. Στη συνέχεια, θα δείτε μια επισκόπηση του τρόπου χειρισμού των δεδομένων σας με την άδειά σας.
 

8.2. Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε με την παραγγελία σας θα αποθηκευτούν για το σκοπό της επεξεργασίας της παραγγελίας. Η αποθήκευση θα γίνει στην Ελλάδα. Με την παραγγελία σας, συμφωνείτε ότι ενδέχεται από καιρό σε καιρό να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να σας ενημερώσουμε για άλλα προϊόντα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Έχουμε επίσης το δικαίωμα να διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα για είσπραξη χρεών και να διατηρούμε το δικαίωμα να παρέχουμε πληροφορίες σε υπηρεσίες προστασίας των επιχειρήσεων, δικαστηρίων και αρμόδιων αρχών.
 

8.3. Κατά την επεξεργασία και μετάδοση των δεδομένων, τα ευαίσθητα δεδομένα σας θα χειρίζονται σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς. Μπορείτε να εμποδίσετε την περαιτέρω χρήση τους για σκοπούς μάρκετινγκ ανά πάσα στιγμή, ενημερώνοντας την εταιρία  Γιάννης Κορίνης     ή αποστέλλοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@korinis.gr
 
8.4. Μετά την παραλαβή της ένστασής σας ή την ανάκληση της άδειας, δεν θα χρησιμοποιούμε πλέον ούτε επεξεργαζόμαστε τα σχετικά δεδομένα για την αποστολή υλικού μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου μας, ούτε θα μεταβιβάσουμε τα δεδομένα σας για σκοπούς μάρκετινγκ.